Kamenná prodejna:
Slunečná 2
Praha 10 - Strašnice

Potřebujete poradit?
+420 274 778 623
obchod@klimafil.cz

OBLEKY, ODĚVY A OVERALY ochranné, protichemické

microgard 4000       OPCH90     

ochranné obleky dupont    sioen logo

microgard logo 

 lakeland logo

gumotex logo

 

         

Rozdělení obleků

Obleky se dělí podle použitelnosti na:

 

Jednorázové obleky jsou rozděleny podle odolnosti průniku pevných částic a kapalin do typových tříd, označených číslem. Čím nižší číslo, tím lepší ochrana. V některých nenáročných aplikacích je ...více...

 

Limited Life-obleky s omezenou životností jsou i některé obleky Typ 4b a převážně Typ 3, jedná se o obleky poskytující kapalinotěsné švy na celém obleku. Použitelnost je daná převážně ...více...

 

Reusable-opakovaně použitelné obleky-jsou vyrobeny z vysoce odolných vrstvených materiálů na nosném podkladu, převážně s textilní nosnou vložkou v některé z vnitřních vrstev. Mechanická i chemická odolnost ...více...

 


Lehké ochranné obleky

Základní ochrana, především proti částicím. Lehké obleky typu Tyvek, Microgard, Micromax. Cena kopíruje kvalitu, čím dražší oblek, tím kvalitnější a trvanlivější. Charakteristikou jednorázové.

 • Odolnosti: poskytující ochranu proti pevným částicím, málo agresivním sypkým chemikáliím, postřiku ve formě aerosolu (např. sprejem), proskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím a přímému postřiku.
 • Výhody: velmi lehké, pohodlné, levné
 • Hlavní použití: lehká pracovní ochrana, bez chemického zatížení
 • cena od 68 - 200,- Kč bez dph (dle varianty)

Ochranné obleky lehké (do kat. IV)

6 položek

Výrobce:

Zobrazit:

Lehké protichemické obleky

tychembr

Základní ochrana. Lehké obleky typu Tychem, ChemMax. Charakteristikou jednorázové a Limited life-s omezenou životností.

 • Odolnosti: nepropustné proti kapalinám dle resistenčních listů
 • Výhody: lehké, pohodlné, levné
 • Nevýhody: méně mechanicky odolné než chemické obleky na textilní bázi
 • Hlavní použití: chemické provozy s vysokými nároky na odolnost proti širokému spektru látek bez výrazného mechanického namáhání.
 • cena cca 300 - 900,- Kč bez dph (dle varianty)

Lehké protichemické obleky

6 položek

Výrobce:

Zobrazit:

Protichemické obleky

Obleky se střední a vysokou odolností vůči chemikáliím, typu Limited-life a Reusable.

Poskytují úplnou ochranu proti pevným částicím; dle specifikace pak proti kapalinám ve formě postřiku aerosolem a polití, nebo přímému postřiku (vč. pod tlakem).


Limited Life-obleky s omezenou životností jsou i některé obleky Typ 4b a převážně Typ 3, jedná se o obleky poskytující kapalinotěsné švy na celém obleku. Použitelnost je daná převážně ...více...

Reusable-opakovaně použitelné obleky-jsou vyrobeny z vysoce odolných vrstvených materiálů na nosném podkladu, převážně s textilní nosnou vložkou v některé z vnitřních vrstev. Mechanická i chemická odolnost ...více...

 

Protichemické obleky

10 položek

Výrobce:

Zobrazit:

Přetlakové a ventilované obleky

Přetlak je dle typu a konstrukce obleku tvořen z jednoho z následujících zdrojů:

 • výstupem z izolačního dýchacího přístroje neseného uvnitř obleku
 • autonomním zdrojem stlačeného vzduchu umístěného mimo zasažený prostor, vzduch je dodáván hadicí
 • filtroventilační jednotkou nesenou uvnitř obleku, filtry jsou umístěny vně, filtruje se vzduch z okolí pracovníka

První a druhý způsob umožňují velmi dokonalou izolaci pracovníka od okolního prostředí s neznámým nebezpečím, třetí způsob je velice vhodný do prostředí se známým nebezpečím, kde je vhodné zachovat snadnou mobilitu (zkušební komory, infekční oddělení, laboratoře...)

 

Některé obleky se používají zásadně s celoobličejovou maskou (obleky pro použití s dýchacím přístrojem) a jsou použitelné proti neznámému nebezpečí. Obleky PAPR a Airline jsou určeny především do prostředí se známým nebezpečím a jsou certifikované tak, že kromě ochrany těla tvoří i aktivní ochranu dýchání dle EN 12941. V některých aplikacích je možné a vhodné doplnit ochranu o pasivní prostředek (celoobličejovou masku s filtry).

 


Obleky se střední a vysokou odolností vůči chemikáliím, typu Limited-life a Reusable.


Limited Life-obleky s omezenou životností jsou i některé obleky Typ 4b a převážně Typ 3, jedná se o obleky poskytující kapalinotěsné švy na celém obleku. Použitelnost je daná převážně ...více...

Reusable-opakovaně použitelné obleky-jsou vyrobeny z vysoce odolných vrstvených materiálů na nosném podkladu, převážně s textilní nosnou vložkou v některé z vnitřních vrstev. Mechanická i chemická odolnost ...více...

 

Zobrazit:

Nehořlavé obleky

jsou dvou základních druhů

 • Samozhášivé-s úpravou materiálu zajišťující nešíření plamene v materiálu obleku, jehož hoření při zásahu přímým plamenem probíhá takovým způsobem, že neohrožuje pracovníka. Některé obleky poskytují i omezenou ochranu proti teplu.
 • Inherentně nehořlavé-z materiálů, které jsou ve své podstatě nehořlavé. Některé obleky poskytují i omezenou ochranu proti teplu.

 

Multinormní obleky jsou určeny pro prostředí a činnosti s kombinovaným nebezpečím (rafinérské provozy, sklady těkavých nebo snadno zápalných látek).

 

S ohledem na prostředí a práce, pro které se takové obleky používají, jsou všechny v antistatickém provedení.


Antistatické a nehořlavé obleky

4 Položky

Výrobce:

Zobrazit:

Příslušenství obleků

8 položek

Výrobce:

Zobrazit:

Ochranné obleky

Ochranný oblek

Protichemické obleky

Protichemický oblek

Tyvec

Tychem

Dupont

Přihlášení