CZ SK

Rozdělení obleků

Rozdělení ochranných obleků

Obleky se dělí podle použitelnosti na:

  • Jednorázové-lehké materiály, snadno použitelné
  • Limited life-lehké materiály, dle obleku a povahy práce je třeba poučené nebo zaškolené obsluhy (nositele)
  • Reusable-těžké odolné materiály, dle obleku a povahy práce je často třeba zaškolené obsluhy (nositele)

Jednorázové obleky

jsou rozděleny podle odolnosti průniku pevných částic a kapalin do typových tříd, označených číslem. Čím nižší číslo, tím lepší ochrana. V některých nenáročných aplikacích je s určitou opatrností samozřejmě možné opakované použití.

  • Obleky Typ 5 a 6-Lehká základní ochrana proti pevným částicím, v omezené míře proti postřiku (aerosolu) a polití malého rozsahu, v některých případech krátkodobě odolné některým slabě působícím chemikáliím. Kapaliny mohou pronikat zipem.
  • Obleky Typ 4-Ochrana proti pevným částicím (často vč. veškerých infekčních agens), ochrana proti kapalným aerosolům a polití malého rozsahu, v omezené míře proti přímému postřiku (nízkotlaký, přerušovaný) a proti slabým roztokům některých chemikálií. Některé obleky jsou certifikovány jako Typ 4, ale přesto je možné provést dekontaminaci ve sprše. Obecně mají přelepovací légu přes zip.
  • Obleky Typ 4b a Typ 3-Ochrana proti pevným částicím a aerosolům už se převážně neuvádí, protože obleky jsou odolné postřiku přímým trvalým proudem (Typ 3). Švy jsou v provedení zajišťujícím trvalou odolnost proti průniku kapalin, zipy jsou dvojité a/nebo s přelepovací légou. Obleky Typ 4b je možno vystavit soustavnému postřiku aerosolem nebo přímo drobnými kapkami nízkým tlakem (dekontaminační sprchy), popř. stékání. U obleků Typ 3 už je převažující vlastností chemická odolnost, odolnost švů proti kapalinám a částicím nemůže být v rámci daného materiálu vyšší.

Limited Life-obleky s omezenou životností

jsou i některé obleky Typ 4b a převážně Typ 3, jedná se o obleky poskytující kapalinotěsné švy na celém obleku. Použitelnost je daná převážně zásadami dobré inženýrské praxe v dané aplikaci-např. je zřejmé, že při čištění zásobních nádrží bude životnost obleku delší, než při zásaditém moření velkých dílů postřikem 60% roztokem hydroxidu sodného. V případě nízké úrovně chemického namáhání může být životnost také dána mechanickou odolností, resp. vznikem mechanicky narušených míst (v loktech, kolena apod.). Obleky takto narušené, nebo vykazující změnu barvy je třeba vždy vyřadit.

Přetlakové ventilované obleky vyžadují vždy poučenou obsluhu, plynotěsné obleky používané s dýchacím přístrojem musí mít zaškolenou obsluhu (použití dýchacího přístroje). Tyto obleky musí procházet periodickými revizemi po dobu skladovatelnosti (i nepoužité), existují diametrální odlišnosti v četnosti a ceně těchto revizí.

Reusable-opakovaně použitelné obleky

jsou vyrobeny z vysoce odolných vrstvených materiálů na nosném podkladu, převážně s textilní nosnou vložkou v některé z vnitřních vrstev. Mechanická i chemická odolnost je velmi vysoká, obleky je možno dekontaminovat a čistit, na rozdíl od všech předchozích kategorií je možno je opravovat. Vesměs musí procházet periodickým zkoušením a revizemi.

Normy

rozdeleni obleku

 

Zasílání zboží

Dopravné od 65,- kč

Nad 1500,- Kč s DPH je doprava v ČR zdarma.

Zásilky na Slovensko přes www.klimafil.sk

visa  visa

visa  mastercard 

mastercard  maestro

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info